Onder de kasseien vind men hoofdzakelijk Belgische recuperatie materialen

Deze worden opgebroken uit bestaande straten , afgevoerd naar ons depot,gesorteerd en terug in de handel gebracht. Kasseien worden over het algemeen in halfsteens-verband geplaast.Ondanks de schaarsheid in kasseien blijven deze prijsgunstig